Pages Navigation Menu

Siam Business Administration Technological College

ผลงานดีเด่นของนักเรียนนักศึกษา

ผลงานดีเด่นของนักเรียนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2539

- นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพมารยาทไทย และการสมาคมซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานครั้งแรก

ปีการศึกษา 2542

- นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชามารยาทไทย และการสมาคม ครั้งที่ 14

ปีการศึกษา 2544

- นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพมารยาทไทย และการสมาคม ครั้งที่ 16

- นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันระดับอาเซียน (ประเทศเกาหลีใต้)

ปีการศึกษา 2546

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรมะ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล เหรียญทองและเหรียญเงินจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันระดับอาเซียน (ประเทศแคนาดา)

- นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2547

- นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

- นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศการจัดนิทรรศการการบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย

ปีการศึกษา 2548

- นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

- นักเรียนได้รับรางวัลจากงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับอาเซียน (ประเทศฟินแลนด์)

- นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Cheerleader โครงการ To Be Number One Cheerleader Thailand Championship 2005 และได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Skate Asia 2005 จำนวน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมดจำนวน 7 เหรียญ

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ ภาคภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันรายการเวทีสะท้อนธรรม เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา

ปีการศึกษา 2549

- นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบเว็บเพจ เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับถ้วยประทานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

- นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 3 ประจำปี 2550 ของจังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นในภาคประเทศไทยและประเทศสวีเดน

ปีการศึกษา 2550

- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

- นักเรียนได้รับประทานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ - นักเรียนได้รับประทานโล่รางวัลนักเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนประเทศแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียน (ประเทศบรูไน)

- นักเรียนได้รับประทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด ธนะชัย ครั้งที่ 1 เยาวชนหญิง 16-17 ปีรุ่น B ชิงถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

- นักเรียนได้รับรางวัลดาวซัลโว ฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่อต้านสิ่งเสพติด “เมืองรังสิตคัพ” ครั้งที่ 3 ปี 2550

- นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบเว็บไซด์และการสร้าง Animation การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชน นอกระบบของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคเขต 8 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ (ภาคกลาง) ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันดาร์ลิ่งเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ปีการศึกษา 2551

- นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาพนักงานออกแบบเว็บเพจ ระดับอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

- นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม “4TH Youth Donor Club Training Workshop and Camp 2008” ณ ประเทศสิงคโปร์

- นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อา ปี 4 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- นักเรียนได้รับเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดีของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ปีการศึกษา 2552

- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

- นักเรียนได้รับรางวัลแชมป์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่น Automatic มือใหม่ รายการ Motorcycle Mag Road Racing Championship 2009 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาพนักงาน ออกแบบเว็บเพจ และรางวัลเหรียญเงิน สาขากราฟิกดีไซด์ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับอาเซียน

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตซอลโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษากลุ่มจตุจักร

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน P.S.W. งามวงศ์วาน

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตซอลเขตบางเขน

- นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ธนาคารออมสินโรงเรียน

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Cheerleading Invitation ครั้งที่ 1 ประเภทเชียร์ลีดดิ้ง All Female และ ประเภท Group Stunt Mix

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Cheerleading Conpetion 2010 ประเภทเชียร์ลีดดิ้ง ระดับมัธยม ประเภท Group Stunt Mix ประเภทบุคคลเดี่ยว ประเภทถ้วยรวม เทรนด์แชมป์

ปีการศึกษา 2553

- นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับปวส. เป็นตัวแทนนักเรียนรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขต 2 อาชีวศึกษามหานคร (อศม.)

- นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียน สาขาพนักงานออกแบบเว็บเพจ และสาขากราฟิกดีไซด์ - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Be-Boy ระดับภาคกลางที่สยามดิสคอฟเวอร์วี่ ถ้วย OFFICAL BATTLE OF THE YEAR THAILAND 2010. ประเภท Street Dance ณ ศูนย์ To Be Number One แฟชั่นไอแลนด์ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

- นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชาย ในการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

- นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขัน Thailand Animation 2010

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ Microsoft Office Talent 2010 ในกิจกรรม การแข่งขัน TK MOS Olympic Thailand Competition 2010 (MOS 2010)

- นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ “ล้นเกล้าฯ...แผ่นดินไทย” ในโครงการเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

- นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ของ ศูนย์พัฒนาพันธ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบของกองทัพอากาศ

- นักเรียนเป็นตัวแทนนักกีฬาเบสบอล ทีมชาติไทย เข้าแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ ประเทศจีน

- นักเรียนเป็นตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในโครงการสุดยอดคนพันธุ์อา ปี 5 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2554

- นักเรียนนักศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการโรงเรียนต้นแบบการต่อต้านสิ่งเสพติด (QAD) สำนักอาสากาชาด

- นักเรียนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งทักษะฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศในสาขาเว็บดีไซต์ และสาขากราฟิก